ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. โบนัส
5. สวัสดิการอื่นๆ
- งานสังสรรค์ประจำปี (เทศกาลปีใหม่)
- มอบกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่ลาคลอด/เจ็บป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
- เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอัคคีภัย
- เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมบุพการีของพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

หมายเหตุ :
* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

Visitors: 13,563